Continuous Trade Logo

  

Programari per l'anàlisi tècnic del mercat borsari

Programari per anàlisi tècnic del mercat borsari que funciona

Continuous Trade és per tothom interessat en fer operacions borsàries satisfactòries, tant si comença ara com si continua un camí ja establert; aquest programa l'ajudarà a controlar què és lo que fa que les operacions tinguin èxit o fallin, i què es pot fer per augmentar la oportunitat de l'èxit.

El comerç en el mercat d'accions és un àrea immensa que canvia ràpidament; mentre per a una persona humana és impossible recordar tot lo que s'ha de saber, i aplicar-ho a l'instant correcte, Continuous Trade vol ajudar-nos a fer moltes operacions satisfactòries i aconsellar-nos en els aspectes més importants que es necessiten per fer-ho satisfactòriament i repetidament.

Continuous Trade implementa les funcions per comptabilitzar totes les transaccions de mercat que pot fer un comerciant borsari. Treballa amb vàries carteres i també connecta en temps real amb la TWS™ d'Interactive Brokers per donar-nos cada oportunitat de fer negocis amb accions que estan canviant, i nosaltres necessitem alguna ajuda per prendre profit d'aquestes oportunitats.

Continuous Trade fa gràfics analítics en temps real, els tipus de gràfics més interessants ja estan predefinits, però podem crearne d'altres.

Continuous Trade conté un conjunt d'eines d'anàlisi, que permeten observar el mercat i no tant sols operar quan trobem un punt d'inflexió a les gràfiques, sinó que també ens aconsella sobre la tendència del mercat i ens dona un alt percentatge d'operacions guanyadores.


(™) TWS is a trademark of Interactive Brokers

powered by fingers managed by hands with the vim support