Continuous Trade Logo

  

Programari per l'anàlisi tècnic del mercat borsari

Sobre Continuous Trade

Pantalla Principal: Quan vostè entra a l'aplicació, la primera pantalla que veu és la pantalla principal, conté el menú i un rellotge/calendari. Aquest menú ens dona una idea general sobre la funcionalitat de l'aplicació.

 • Fitxer.

    Conté les preferències generals de l'aplicació.

 • Cartera.

    Continuous Trade suporta múltiples carteres amb les que es pot treballar al mateix temps, que contenen stocks, options, warrants, futurs i tots els tipus de valors que IB representa en un contracte. En una cartera hi ha dues seccions principals:

   • La secció superior és la que ens permet comptabilitzar les transaccions, L'usuari pot crear vàries llistes per els contractes que té. al igual com vàries comptes d'efectiu per els cèntims que té invertits.

   • inferior correspon a Interactive Brokers, aquí entrem o modifiquem les ordres per IB, i mostra la informació que extreu de la TWS™.

   Totes les seccions s'han dissenyat pensant en presentar la major part de la informació disponible, però conservant un accés fàcil a cada part, la disposició en fulles tabulades (Tabbed Panes) compacta l'espai necessari per presentar la informació, i dona accés fàcil a tot.

 • Taules.

    Ens donen els informes de transaccions o d'estat financer.

    Ens permet revisar les transaccions, corregint moviments i analitzant punts forts i dèbils.

    Detalla la posició financera exacte per tal de tenir-nos informats i perquè podem pensar les nostres properes decisions.

 • Gràfics.

    Visualitzem els valors o els indicadors d'un contracte, tant en temps real com l'històric . En la mateixa finestra dibuixem el gràfic principal del contracte i a sota seu els gràfics dels indicadors; i també podem afegir-hi altres contractes. El desplaçament de l'eix de temps és sincronitzat, de manera que podem comparar a cada moment un gràfic amb els altres.

    Podem inter-actuar amb els gràfics dibuixant línies, o observant detalladament una zona concreta.

    Podem definir gràfics fets a mida.

 • Anàlisi.

    Varis algoritmes d'anàlisi borsari per tal de prendre les millors decisions.

 • IB.

    En aquest punt introduïm dades generals per comerciar amb el sistema de IB.

 • Finestra.

    Gestió de les finestres de l'aplicació. Mostra una llista de les finestres actives, ens dona menús per la reorganització ràpida de la pantalla. També ens permet separar una finestra de la finestra principal o tornar-la a ajuntar.

 • Ajuda.

    L'ajuda de l'aplicació.


Els Contractes

El Contracte representa el símbol d'una acció, (contracte és el nom que li dóna IB), i inclou molta informació: el nom del símbol de tres o quatre lletres majúscules (màxim 12 lletres), la divisa en la que es comercia, els mercats principal i secundari, etc...

Les Divises

L'aplicació és realment per múltiple divisa, cada símbol (contracte) es negocia en la seva divisa i cada transacció té una divisa.
Els imports monetaris mostren el símbol de divisa, d'acord a les convencions locals preferides.
Continuous Trade no fa conversions de divisa, quan és necessari fer resums de divises, es sumen les divises amb el mateix codi i es crea un moneder que conté un total per a cada codi.

Les Carteres

cada una corresponent a una taula, que conté una línia per contracte amb el total dels valors de les transaccions que es van comptabilitzant, i també dona un resum de l'estat actual, detallat per cada compte de contractes i en cada divisa l'efectiu de que disposem.

The IB connection

Continuous Trade supports connections with multiple TWS™.
Every TWS™ can be running on any host we can reach over an IP network.
The whole application has a main connection to one TWS™, which can be used for the rest of the running modules, or the user can parametrize that modules to use another TWS™.
A portfolio has multiple IB accounts to receive incoming executions or open orders from the TWS where it is connected, there is also a default account to get the movements corresponding to any non defined account, or the user can parametrize to trash that.

The market data

It's not necessary to import data before representing a graph or making an analysis, there is a module to automagically identify the data needs and request them to the IB TWS™.

The charts

The charts are greatly improved, now are real time, and are drawn in intervals as little as one second or as bigger than one day.

Bar Size

Parametric Value

1 sec

1

5 secs

2

15 secs

3

30 secs

4

1 min

5

2 mins

6

5 mins

7

15 mins

8

30 mins

9

1 hour

10

1 day

11

(taula comes from the IB API user's guide).

(™) TWS is a trademark of Interactive Brokers

powered by fingers managed by hands with the vim support